امـروز، پنج شنبه, 01 اسفند 1398

فهرست مطلب

مقالات پذیرفته نشده

کد

عنوان

نتیجه نهایی

102

اثر ال-کارنیتین بر اکوکاردیوگرافی در جوجه های گوشتی ماده

غیرقابل قبول

84

اثربخشی استفاده از 1-آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول به تنهایی یا همزبان با کوله کلسیفرول بر خصوصیات درشت نی  جوجه

غیرقابل قبول

93

ارزیابی عدد تیوباربیتوریک اسید در سینه های مرغ بسته بندی شده حاوی عصاره مرزه کوهی

غیرقابل قبول

133

اولین گزارش مننژوملانوز در Equus asinus

غیرقابل قبول

36

بررسی تغییرات آنزیم های کبدی بدنبال تجویز اکسی تتراسایکلین در موش‌های صحرایی

غیرقابل قبول

80

بررسی شرایط نگهداری شترمرغ‌های مولد در مناطق کوهستانی و ارتباط آن با رفاه پرنده

غیرقابل قبول

77

بررسی میزان آرسنیک در بافت خرچنگ Portunus Pelagicus با استفاده از روش فعال سازی نوترونی

غیرقابل قبول

90

بررسی وضعیت اکسیداتیو گاوهای شیری سالم در اواخر آبستنی و اوایل شیرواری

غیرقابل قبول

124

بررسی وقوع آلودگی به انگل های خونی و خارجی در شترهای تک کوهانه شهرستان گنبد کاووس

غیرقابل قبول

94

تاثیر ال-آرژنین بر صفات لاشه و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

غیرقابل قبول

73

تاثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره ای بتائین بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

غیرقابل قبول

100

تاثیر سطوح ال-کارنیتین بر اکوکاردیوگرافی و فراسنجه های خونی جوجه گوشتی نر

غیرقابل قبول

2

تب حمل و نقل

غیرقابل قبول

20

تحلیلی بر وضعیت بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان از دیدگاه مرغداران بخش مرکزی شهرستان قم و ارایه راهکارهای مدیری

غیرقابل قبول

22

تغذیه دام وطیور

غیرقابل قبول

135

جدا سازی و تشخیص کنه اوتوبیوس مگنینیOtobiusmegnini از گاو های بومی در زابل

غیرقابل قبول

48

روش‌های کمی و کیفی ارزیابی اسپرم ، راهکاری برای تضمین بهداشت و سلامت نتاج

غیرقابل قبول

76

سرب و استرس اکسیداتیو

غیرقابل قبول

71

کمبود کلسیم و نقش آن در ایجاد بیماری های متابولیک طیور

غیرقابل قبول

137

گزارش آلودگی 2 راس شتر مرغ به کنه هیالوما در شهرستان زابل

غیرقابل قبول

129

گزارش آلودگی یک گله مرغ بومی به کنه آرگاس پرسیکوس در شهرستان زابل

غیرقابل قبول

89

گوسفند: مدلی برای مطالعه آسیب عصب سیاتیک

غیرقابل قبول

6

لنگش در شتر؛ میزان شیوع و سبب شناسی آن

غیرقابل قبول

15

لنگش، ارتباط آن با اسیدوز شکمبه و استرس گرمایی

غیرقابل قبول

54

مروری بر اثر عفونت های رحمی بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری و پیشگیری و کنترل آن ها

غیرقابل قبول

92

مروری بر روش های فیزیکی کاهش آلودگی در لاشه های مرغ کشتار شده

غیرقابل قبول

55

مروری بر روشهای پیشگیری،کنترل و ریشه کنی اسهال ویروسی گاو در گله

غیرقابل قبول

125

مطالعه ارتباط لنگش با برخی شاخص های تولید مثلی و امتیاز وضعیت بدنی حیوان

غیرقابل قبول

115

مطالعه یافته های باکتریولوژیکی انواع مختلف ضایعات کلیوی گاوهای کشتار شده استان اصفهان

غیرقابل قبول

113

مطالعه یافته های هیستوپاتوژی انواع مختلف ضایعات کلیوی گاوهای کشتار شده استان اصفهان

غیرقابل قبول