نتایج داوری مقالات کامل پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام به شرح زیر اعلام می گردد.


مقالات پذیرفته شده در قالب پوستر

کد

عنوان

نتیجه نهایی

75

اثر افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک پروتکسین در خوراک آغازین بر وضعیت سلامت، فراسنجه‌های شکمبه ای گوساله‌ها

پوستر

117

اثر خوراک‌دهی سیلاژ پسماند کلم ‌بروکلی به همراه تفاله ‌چغندرقند بر عملکرد بره‌های پرواری مهربان

پوستر

112

اثر مصرف سیلاژ پسماند کلم بروکلی بر عملکرد بره‌های پرواری نژاد مهربان

پوستر

116

اثرتغذیه سیلاژ پسماند کلم بروکلی به همراه تفاله چغندرقند بر گوارش‌پذیری بره‌های پرواری نژاد مهربان

پوستر

11

ارتباط بین مجتمع اصلی سازگاری بافتی (MHC) با پاسخ های ایمنی در برابر عوامل عفونی در گاو

پوستر

41

ارزیابی عملیات مبارزه با بیماری شاربن در جمعیت دامی ایران

پوستر

59

استافیلو کوکوس آرئوس ، تولید بیوفیلم و تاثیر بر عفونت ناشی از شیردوشی

پوستر

128

استفاده از بارور کننده ها به عنوان مکمل های معدنی در نشخوارکنندگان

پوستر

R9

اشتباهات رایج در مدیریت گاوهای خشك و دوره انتقال(بخش تکمیلی)

پوستر

47

انکپسولاسیون اسپرم تکنیکی برای افزایش بهداشت وعملکرد تولیدمثل

پوستر

85

اولین گزارش آلودگی گوسفندان بومی زابل به کنه ارنیتودوروس

پوستر

5

آرتریت در شتر، عوامل ایجاد آن و میزان پارامترهای طبیعی مایع مفصلی

پوستر

51

آنالیز کیفی و بهداشتی آب یک واحد گاوداری صنعتی جهت مصرف در گوساله های شیرخوار

پوستر

60

بررسی شیوع سرمی آلودگی به ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در گوسفند و گاو در شهرستان بروجرد

پوستر

27

بررسی وضعیت رشد گوساله‎های نوزاد از تولد تا زمان از شیرگیری در گله‎های شیری اطراف مشهد

پوستر

82

بررسی اثر جایگزینی سیلاژ ذرت با کاکتوس علوفه ای بر شاخص های رفتاری گوسفندان عربی

پوستر

31

بررسی اثرات پاتولوژیک و سرولوژیک ناشی از مایکوتوکسین ها

پوستر

49

بررسی اثرات دگزامتازون و فنیل بوتازون بر تغییرات پروتئینهای فاز حاد( هاپتوگلوبین و فیبرینوژن و آلبومین)

پوستر

138

بررسی بیماری تب شیر در گله های گاو شیری

پوستر

126

بررسی پارامترهای نرمال نوار قلب در بز بلوچی

پوستر

44

بررسی تاثیر میزان کاهش امتیاز بدنی (BCS) پس از زایمان بر بروز ورم پستان بالینی در یک گله گاو شیری.

پوستر

74

بررسی تولید گاز آتریپلکس و کاه گندم در محیط کشت قارچ های بی هوازی شکمبه شتر

پوستر

105

بررسی روشهای دستکاری شکمبه بر کنترل اسیدوز در گاوهای شیری و گوشتی

پوستر

103

بررسی سرولوژیک اسهال ویروسی گاو(BVD) در استان اصفهان

پوستر

79

بررسی سرولوژیک سرووارهای مختلف لپتوسپیرا در گاوهای منطقه بلوچستان، جنوب شرق ایران

پوستر

25

بررسی سرولوژیکی تب کیو در خانم های باردار با سابقه تماس با دام مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص بالینی

پوستر

13

بررسی شیوع ملکولی ویروس لوسمی گاو (BLV) در جمعیت گاومیش جنوب ایران

پوستر

17

بررسی عوامل مؤثر بر تلفات گوسفند و بز در استان بوشهر

پوستر

106

بررسی فعالیت آنزیم های تجزیه کننده الیاف در محیط کشت قارچهای شکمبه شترهای تغذیه شده با علوفه C3 و C4

پوستر

81

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از شیر گاوهای مبتلا به ورم

پوستر

38

بررسی کشتارگاهی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان شهرستان خوی

پوستر

32

بررسی کیفیت آب شرب گاوها در گاوداری‎های صنعتی حومه مشهد از نظر مقادیر برخی عناصر

پوستر

26

بررسی میزان آلودگی کبد و ریه به لینگواتولاسراتا در گوسفندان شهرستان ارومیه

پوستر

127

بررسی میزان شیوع بیماری BVD در سرم گاو با استفاده از تکنیک های PCR و ELISA

پوستر

200

بررسی هورمون های تیروئیدی و همبستگی آنها با چربی های خون شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه

پوستر

39

بررسی وضعیت جایگاه های دامداری های روستایی و مقایسه آن با استانداردهای موجود

پوستر

43

بکارگیری پلاسمای مزدوج القاء شده مجهز به طیف‌سنج نشر اتمی برای اندازه‌گیری میزان سرب، کادمیوم و جیوه

پوستر

28

بیماری های عفونی شتر در ایران (قسمت اول: بیماری های باکتریایی)

پوستر

29

بیماری های عفونی شتر در ایران (قسمت دوم: بیماری های ویروسی)

پوستر

30

پاراتوبرکلوزیس در شتر: تظاهرات بالینی و اقدامات کنترلی

پوستر

63

پراکندگی جرب های اوریباتیده و تشخیص آلودگی به سیستی سرکوئید سستودها در مراتع شهرستان خرم آباد

پوستر

99

پیشگیری از لنگش اسب با استفاده از مکمل غذایی کروم

پوستر

70

پیشگیری و مدیریت مواجهه با مایکوتوکسین ها در جیره ی اسب

پوستر

21

تحلیل وضعیت مدیریتی دامداران در ارتباط با بیماری تب برفکی (مورد مطالعه: دامداران بخش مرکزی شهرستان ساوه)

پوستر

108

ترکیب شیمیایی سیلاژ پسماندهای کلم‎بروکلی همراه با افزودنی‌های تفاله چغندرقند، ملاس، جو و کاه گندم

پوستر

107

ترکیب شیمیایی سیلاژ پسماندهای کلم‎گل همراه با افزودنی‌های تفاله چغندرقند، ملاس، جو و کاه گندم

پوستر

104

تشخیص و مدیریت گاو زمین‏گیر

پوستر

53

تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شناسایی باکتری های گرم مثبت در آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های نوزاد گاو

پوستر

50

تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرمها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله

پوستر

37

تغییرات خون‌شناسی و غلظت فیبرینوژن و پروتئین تام پلاسما در گاوهای دچار تورم ضربه‌ای نگاری و صفاق

پوستر

121

توازن کاتیون-آنیون جیره در دوران خشکی: تعیین، محاسبه و اهمیت

پوستر

40

جستجوی ژنومی کلامیدوفیلا آبورتوس در نمونه های سوآب واژینال گوسفندان با سابقه سقط جنین در استان لرستان

پوستر

123

جستجوی ژنومی کمپیلوباکتردر نمونه های سوآب واژینال گوسفندان دراستان لرستان با روش PCR

پوستر

24

جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی (عامل تب کیو) در شیر گوسفند و بز بااستفاده از روش Nested-PCR در شهرستان الشتر

پوستر

8

چالش های کاربرد مواد معدنی در تغذیه حیوانات اهلی

پوستر

46

سقط جنین و اهمیت آن در گوسفند

پوستر

62

شناسایی ژن های مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های دسته تتراسایکلین در جدایه های اشریشیاکلی از مدفوع گاو ها

پوستر

110

شناسایی عامل پرخونی شدید در لاشه یک رأس گوسفند بومی

پوستر

66

عفونتهای رحمی در گاو شیری: عوامل موثر، تشخیص، کنترل و پیشگیری

پوستر

42

عملکرد تولیدمثلی گاوداری‌های شیری سنتی استان فارس در شرایط مختلف جغرافیایی

پوستر

201

فاکتورهای خطر باکتریایی شیر در تغذیه گوساله

پوستر

58

فراوانی آلودگی به بابزیا و تیلریا در اسب‌های استان لرستان

پوستر

205

فواید استفاده از برخی غذاهای فراسودمند  در تغذیه اسب

پوستر

68

کاربرد جلبک ها در تغذیه نشخوارکنندگان

پوستر

96

کریپتوسپوریدیوزیس، مشکلی جدی در مدیریت گله های گاو شیری اطراف تبریز

پوستر

10

کمبود عناصر و بیماری های مرتبط با آن در دامپزشکی

پوستر

134

گزارش آلودگی شدید به همونکوس کونتورتوس در بزهای بومی جنوب کرمان

پوستر

87

گزارش سندرم اسپاستیک گاوان (BSS) در یک راس گاو شیری هلشتاین

پوستر

111

گوارش‌پذیری جیر‌ه‌ دارای سیلاژ پسماند کلم بروکلی در بره‌های پرواری مهربان

پوستر

9

مانیتورینگ رشد قارچ ها و میکروارگانیسم ها در سیلاژ ذرت

پوستر

69

مخمرها، افزودنی طبیعی در تغذیه گاوهای شیری

پوستر

45

مروری بر برنامه های استاندارد روز برای حفظ کیفیت تولید و باروری گله

پوستر

83

مروری بر تاثیر برنامه همزمان سازی فحلی در گاو های شیری مبتلا به جفت ماندگی

پوستر

14

مروری بر جنبه های مولکولی فرایندهای بیماریزائی در عفونتهای سالمونلایی

پوستر

139

مروری بر روش های نوین تشخیص ورم پستان دام

پوستر

12

مروری بر عوامل حدت سالمونلاها

پوستر

72

مشاهدات کوتاه‌مدت پس از تزریق واکسن چندگانه جدید در نشخوارکنندگان کوچک

پوستر

204

مطالعه­ی ابقای نیتروژن و جمعیت تک­یاخته­های مایع شکمبه گوسفند کرمانی در پاسخ به تغذیه سطوح مختلف گیاه آویشن

پوستر

202

مطالعه­ی اثر سطوح مختلف گیاه آویشن در جیره بر مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند کرمانی

پوستر

203

مطالعه­ی اثر سطوح مختلف گیاه آویشن در جیره برpH ، نیتروژن آمونیاکی  مایع شکمبه در گوسفند کرمانی

پوستر

120

مطالعه باکتری شناسی لنفادنیت کازئوس درعقده های لنفی ریه گوسفندان کشتارشده درکشتارگاه شیراز

پوستر

16

معرفی شیر شتر به عنوان راهبردی جایگزین در پیشگیری و درمان عفونت ویروسی هپاتیت C

پوستر

136

مقایسه اثر روش های مختلف بی حسی در گاو و گوسفند بر کیفیت گوشت آن ها

پوستر

98

مقایسه تاثیر مکمل پروبیوتیکی انسانی با نمونه پروبیوتیک حیوانی برروی میزان تولید گاوهای شیری شهرستان شهرکرد

پوستر

140

نقش پروبیوتیک ها در کارایی و سلامت حیوانات

پوستر

R8

نكاتی درباره تغذیه كاربردی اسب و پیشگیری از بیماری های وابسته به تغذیه (بخش تکمیلی)

پوستر

141

نوروپاتی های اندام پشتی در گاو زمین گیر

پوستر

 


سخنرانی ها

کد

عنوان

نتیجه نهایی

K9

اشتباهات رایج در مدیریت گاوهای خشك و دوره انتقال

سخنرانی

K7

دلایل اقتصادی و زیست محیطی استفاده از فناوری های تولید مثل در گوسفند و بز

سخنرانی

K6

روش‌های كاربردی پیشگیری از بیماری یون در گله‌های گاو شیری

سخنرانی

K1

سندروم متابولیك  در گاوهای شیری

سخنرانی

K3

عوارض كوتاه مدت و بلند مدت اسیدوز تحت حاد شكمبه  در گاوهای شیری

سخنرانی

K2

عوامل مستعد كننده بیماریهای تنفسی گوساله‌ها

سخنرانی

K5

مدیریت و معاینات پیرامون زایمان در گاوهای شیری

سخنرانی

K8

نكاتی درباره تغذیه كاربردی اسب و پیشگیری از بیماری های وابسته به تغذیه

سخنرانی

K4

واكسیناسیون در نشخواركنندگان كوچك

سخنرانی

 


مقالات پذیرفته نشده

کد

عنوان

نتیجه نهایی

102

اثر ال-کارنیتین بر اکوکاردیوگرافی در جوجه های گوشتی ماده

غیرقابل قبول

84

اثربخشی استفاده از 1-آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول به تنهایی یا همزبان با کوله کلسیفرول بر خصوصیات درشت نی  جوجه

غیرقابل قبول

93

ارزیابی عدد تیوباربیتوریک اسید در سینه های مرغ بسته بندی شده حاوی عصاره مرزه کوهی

غیرقابل قبول

133

اولین گزارش مننژوملانوز در Equus asinus

غیرقابل قبول

36

بررسی تغییرات آنزیم های کبدی بدنبال تجویز اکسی تتراسایکلین در موش‌های صحرایی

غیرقابل قبول

80

بررسی شرایط نگهداری شترمرغ‌های مولد در مناطق کوهستانی و ارتباط آن با رفاه پرنده

غیرقابل قبول

77

بررسی میزان آرسنیک در بافت خرچنگ Portunus Pelagicus با استفاده از روش فعال سازی نوترونی

غیرقابل قبول

90

بررسی وضعیت اکسیداتیو گاوهای شیری سالم در اواخر آبستنی و اوایل شیرواری

غیرقابل قبول

124

بررسی وقوع آلودگی به انگل های خونی و خارجی در شترهای تک کوهانه شهرستان گنبد کاووس

غیرقابل قبول

94

تاثیر ال-آرژنین بر صفات لاشه و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

غیرقابل قبول

73

تاثیر تغذیه درون تخم مرغی و تغذیه جیره ای بتائین بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

غیرقابل قبول

100

تاثیر سطوح ال-کارنیتین بر اکوکاردیوگرافی و فراسنجه های خونی جوجه گوشتی نر

غیرقابل قبول

2

تب حمل و نقل

غیرقابل قبول

20

تحلیلی بر وضعیت بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان از دیدگاه مرغداران بخش مرکزی شهرستان قم و ارایه راهکارهای مدیری

غیرقابل قبول

22

تغذیه دام وطیور

غیرقابل قبول

135

جدا سازی و تشخیص کنه اوتوبیوس مگنینیOtobiusmegnini از گاو های بومی در زابل

غیرقابل قبول

48

روش‌های کمی و کیفی ارزیابی اسپرم ، راهکاری برای تضمین بهداشت و سلامت نتاج

غیرقابل قبول

76

سرب و استرس اکسیداتیو

غیرقابل قبول

71

کمبود کلسیم و نقش آن در ایجاد بیماری های متابولیک طیور

غیرقابل قبول

137

گزارش آلودگی 2 راس شتر مرغ به کنه هیالوما در شهرستان زابل

غیرقابل قبول

129

گزارش آلودگی یک گله مرغ بومی به کنه آرگاس پرسیکوس در شهرستان زابل

غیرقابل قبول

89

گوسفند: مدلی برای مطالعه آسیب عصب سیاتیک

غیرقابل قبول

6

لنگش در شتر؛ میزان شیوع و سبب شناسی آن

غیرقابل قبول

15

لنگش، ارتباط آن با اسیدوز شکمبه و استرس گرمایی

غیرقابل قبول

54

مروری بر اثر عفونت های رحمی بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری و پیشگیری و کنترل آن ها

غیرقابل قبول

92

مروری بر روش های فیزیکی کاهش آلودگی در لاشه های مرغ کشتار شده

غیرقابل قبول

55

مروری بر روشهای پیشگیری،کنترل و ریشه کنی اسهال ویروسی گاو در گله

غیرقابل قبول

125

مطالعه ارتباط لنگش با برخی شاخص های تولید مثلی و امتیاز وضعیت بدنی حیوان

غیرقابل قبول

115

مطالعه یافته های باکتریولوژیکی انواع مختلف ضایعات کلیوی گاوهای کشتار شده استان اصفهان

غیرقابل قبول

113

مطالعه یافته های هیستوپاتوژی انواع مختلف ضایعات کلیوی گاوهای کشتار شده استان اصفهان

غیرقابل قبول