تاریـخ شـرح
12 بهمن ماه (آخرین مهلت تمدید شد) مهلت ارسال مقالات
15 بهمن ماه اعلام نتایج داوری
15 بهمن ماه (تمدید شد) مهلت ثبت نام زود هنگام(همراه با تخفیف ویژه)
اول اسفند 1397 تاریخ برگزاری همایش

 

  • شایان ذکر است مقالات فقط به صورت کامل پذیرفته خواهد شد.

  • ظرفیت کارگاه­ها محدود است و به محض تکمیل ظرفیت، ثبت ­نام متوقف خواهد شد.